Kính gửi quý khách hàng bảng giá taxi du lịch

Bảng giá có thể thay đổi để có giá tốt hơn cho khách hàng, nếu hành trình của khách hàng dài hơn.